Menu


Multi cuisine Restaurant in Patna, Sukh Sagar Restaurant Multi cuisine Restaurant in Patna, Sukh Sagar Restaurant Multi cuisine Restaurant in Patna, Sukh Sagar Restaurant Multi cuisine Restaurant in Patna, Sukh Sagar Restaurant Multi cuisine Restaurant in Patna, Sukh Sagar Restaurant